سلام کاکل به سر های منقلب. خوبین؟ اول اینکه سال نوتون مبارک ماچ. این اولین عیدتون بود که پیشمون بودین البته توی دل مامانی بودین. دوم اینکه 35 هفتگیتون مبارکماچ. امروز 35 هفته ای شدین. دیگه حسابی بزرگ شدین. واسه خودتون مردی شدینعینک. باید از الان فکر زن گرفتن باشن واستون!! امروز بعداز ظهر قراره برم سونوگرافی تا ببینمتون بغل. وای به حالتون اگه پشت به دوربین باشید یا برام دست تکون ندید!بازنده

دیگه این روزای آخر دارین کم کم مامانی رو اذیت میکنیدا... راستشو بگین چیکار کردین که اینقدر کمرم درد میگیره؟ گریهخدایا این روزای آخر صبرم رو بیشتر کن....