سلام سلام. من اومدم. من بهاره خانوم مامان دوقلوهای آینده هستم. نی نی های جیگر مامان امروز 19 هفته میشن. اگه خانم دکتر درست گفته باشه 2 تا پسر شر و شیطون تو راهه. اینجا میخوام خاطرات هر روزمو با نی نی ها بنویسم. از الان تا هر وقت که زنده باشم  ... شاید تا وقتی که پسرا رو زن بدم  و بشم یه مادر شوور بدجنس!!!

فعلا این اولین پست من رو داشته باشید تا بعد ...  فرشته