سلام به روی ماهتون گل پسرای من

اومدم بگم که آریا سومین دندونش هم در اومده. دندون سمت چپ بالا. پوریا هم دو سه روزه خیلی تلاش میکنه واسه ایستادن. دستشو رو پای من یا روی بالش میذاره  و خودش می ایسته و تا چند ثانیه خودش بدون کمک می ایسته. یه بار حواسش پرت شد نزدیک 1 دقیقه ایستاد! آریا هم همینطور چند ثانیه می ایسته. یعنی میشه تا تولدتون 1 قدم هم بردارید؟!

 

دوستتون دارم گلای مامانی. عاشق اینم که میایید و منو بوس میکنید.