امروز 10 اردیبهشت تولد 28 سالگی من و اولین سالروز تولد شما خوشکلاس. 

 

خدایا شکرت که یک سال رو با خوبی و خوشی گذروندیم و هیچ وقت فراموش نمیکنم که لحظه به لحظه کنارم بودی تا بتونم مادری کنم.

 

اصلا باورم نمیشه که یک سال گذشته. یادش بخیر پارسال این موقع تو بیمارستان بودم و داشتم درد میکشیدم و جای بخیه هام خیلی درد میکرد و باید به شما دو تا جینگول هم شیر میدادم!

خدایا همیشه حافظ مادرم باش که اگه کمک های اون نبود این یک سال برام جهنم میشد!

خدایا دوستت دارم که منو به آرزوم که دوقلوداشتن بود رسوندی.