سلام گل پسرای مامان. دیشب دیدمتون. ماشاا... چقدر بزرگ شدینا! یکیتون 308 گرم و اون یکی 296 گرم. چقدر با هم دوست بودین. با هم تبانی کرده بودین که پشتتون رو بکنید به دوربین تا من نتونم صورتتون رو ببینم ولی بالاخره دیدمتون! گاهی هم یهو دهنوتن باز میکردین نیشخند  تازه همدیگه رو هم بغل کرده بودین. بعضی وقتا هم با هم در گوشی حرف میزدین!

خلاصه کلی ذوق کردم دیدمتون!