سلام نی نی ها! خوبین؟ میبینم که از همین حالا از مامان جونتون حساب میبرین و به حرفم گوش میدین!

الان چند روزیه که حسابی وول میخورین. وای که چه کیفی میده! ولی لطفا کمتر اون تو دعوا کنید... آفرین گل پسرا ....   ماچ