سلام نی نی ها. خوبین؟ خوشین؟

2 3 روزه از بس محکم تکون میخورید که حرکاتتون با چشم از روی شکم دیده میشه! خیلی خنده داره! دیشب میخواستم مجله بخونم... نذاشتید که! روی مبل لم داده بودم و مجله رو روی شکمم گذاشته بودم و شما دو تا وروجک دست به یکی کرده بودین که نذارین من مجله بخونم! مدام این مجله بالا و پایین میرفت. کلی حال داد!

دوستتون دارم خیلی زیاد

بوس بوس

خدایا همه کسانی که آرزوی داشتن نی نی دارن رو به آرزوشون برسون و بذار طعم شیرین مادر شدن رو بچشن... آمین